Kurs-Code Ekon2090

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)09.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Zane Vītoliņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 1. grāmata, 3.izdevums. Rīga: Burtene, 2011, 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 2. grāmata, 3.izdevums. Rīga: Burtene, 2011, 340 lpp.
3. Niedrītis J. Ē. Mārketings. 4.izdevums. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2008, 488 lpp.
4. Harward Business Review. Mārketings. / tulkojums no angļu valodas, [Evija Rubene]. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 145 lpp. Grāmatu sērija "Harvard business review on" . ISBN 9789984826554.

Weiterfuhrende Literatur

1. Hārts Dž., Dausta B. Panākumu plāns e – mārketings. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2007, 314 lpp.
2. Tirgzinības pamati. Rīga: Jumava, 2007, 311 lpp.
3. Kotlers F.Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006, 648 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. European Journal of Marketing. Published by Emerald Insight. ISSN: 0309-0566.