Код курса Ekon2090

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса09.11.2011

Разработчик курса

author

Zane Vītoliņa

Учебная литературa

1. Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 1. grāmata, 3.izdevums. Rīga: Burtene, 2011, 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 2. grāmata, 3.izdevums. Rīga: Burtene, 2011, 340 lpp.
3. Niedrītis J. Ē. Mārketings. 4.izdevums. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2008, 488 lpp.
4. Harward Business Review. Mārketings. / tulkojums no angļu valodas, [Evija Rubene]. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 145 lpp. Grāmatu sērija "Harvard business review on" . ISBN 9789984826554.

Дополнительная литература

1. Hārts Dž., Dausta B. Panākumu plāns e – mārketings. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2007, 314 lpp.
2. Tirgzinības pamati. Rīga: Jumava, 2007, 311 lpp.
3. Kotlers F.Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006, 648 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. European Journal of Marketing. Published by Emerald Insight. ISSN: 0309-0566.