Code du cours Ekon2081

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours16.10.2019

Auteur du cours

author

Anita Kreicberga

Manuels

1. Jurušs M. Nodokļi. Rīga; Rīgas Tehniskā universitāte, 2019. 172 lpp.
2. Ketners K. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi. Rīga; SIA „Tehnoinform Latvia”, 2018. 321 lpp.
3. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 352 lpp.
4. Kavale L, Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.
5. Kavale L. Budžets un finanses: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
6. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga; RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 2010. 568 lpp.
7. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīga; Biznesa augstskola Turība, 2012. 224 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Gončarovs G. Finanšu teorija. Latvijas Universitāte. Rīga, 2000. 107 lpp.
2. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika: mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 207 lpp.
3. Sīpola E. Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga: RTU, 2001. 159 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Bankas [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.bank.lv/
2. Finanšu ministrija [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.fm.gov.lv/
3. Finanšu un kapitāla tirgus komisija [tiešsaiste]. Pieejams: http:// www.fktk.lv/
4. Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste]. Pieejams: http:www.likumi.lv/
5. Valsts ieņēmumu dienests [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.vid.gov.lv/