Code du cours Ekon2081

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe32

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

Date de l'approbation du cours16.10.2019

Auteur du cours

author

Raimonds Ķesteris-Mālkalns

Manuels

1. Praude V. Finanšu instrumenti. (1. daļa) – Rīga: Burtene, 2009. – 446 lpp.
2. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati: Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 352 lpp.
3. Kavale L. Budžets un finanses: Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
4. Kudinska M. Kreditēšana. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2008. 128 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Rubanovskis A. Starptautiskā ekonomika: valūtas tirgus. – Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2004. 146 lpp.
2. Briede I. Banku finanšu pakalpojumi. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2004. 123 lpp.
3. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīgas Biznesa augstskola Turība, 2004. 152 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-2505.
2. Žurnāls Latvijas Ekonomists. Rīga: SIA Masts, 2005-. ISSN 1025-8922.
3. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.