Kurs-Code Ekon2081

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)16.10.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anita Kreicberga

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Jurušs M. Nodokļi. Rīga; Rīgas Tehniskā universitāte, 2019. 172 lpp.
2. Ketners K. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi. Rīga; SIA „Tehnoinform Latvia”, 2018. 321 lpp.
3. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 352 lpp.
4. Kavale L, Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.
5. Kavale L. Budžets un finanses: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
6. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga; RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 2010. 568 lpp.
7. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīga; Biznesa augstskola Turība, 2012. 224 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Gončarovs G. Finanšu teorija. Latvijas Universitāte. Rīga, 2000. 107 lpp.
2. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika: mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 207 lpp.
3. Sīpola E. Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga: RTU, 2001. 159 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Bankas [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.bank.lv/
2. Finanšu ministrija [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.fm.gov.lv/
3. Finanšu un kapitāla tirgus komisija [tiešsaiste]. Pieejams: http:// www.fktk.lv/
4. Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste]. Pieejams: http:www.likumi.lv/
5. Valsts ieņēmumu dienests [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.vid.gov.lv/