Kurs-Code Ekon2081

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)32

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Bestätigt am (Datum)16.10.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Raimonds Ķesteris-Mālkalns

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Praude V. Finanšu instrumenti. (1. daļa) – Rīga: Burtene, 2009. – 446 lpp.
2. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati: Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 352 lpp.
3. Kavale L. Budžets un finanses: Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
4. Kudinska M. Kreditēšana. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2008. 128 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Rubanovskis A. Starptautiskā ekonomika: valūtas tirgus. – Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2004. 146 lpp.
2. Briede I. Banku finanšu pakalpojumi. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2004. 123 lpp.
3. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīgas Biznesa augstskola Turība, 2004. 152 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-2505.
2. Žurnāls Latvijas Ekonomists. Rīga: SIA Masts, 2005-. ISSN 1025-8922.
3. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.