Код курса Ekon2081

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса16.10.2019

Разработчик курса

author

Anita Kreicberga

Учебная литературa

1. Jurušs M. Nodokļi. Rīga; Rīgas Tehniskā universitāte, 2019. 172 lpp.
2. Ketners K. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi. Rīga; SIA „Tehnoinform Latvia”, 2018. 321 lpp.
3. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 352 lpp.
4. Kavale L, Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.
5. Kavale L. Budžets un finanses: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
6. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga; RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 2010. 568 lpp.
7. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīga; Biznesa augstskola Turība, 2012. 224 lpp.

Дополнительная литература

1. Gončarovs G. Finanšu teorija. Latvijas Universitāte. Rīga, 2000. 107 lpp.
2. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika: mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 207 lpp.
3. Sīpola E. Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga: RTU, 2001. 159 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Bankas [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.bank.lv/
2. Finanšu ministrija [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.fm.gov.lv/
3. Finanšu un kapitāla tirgus komisija [tiešsaiste]. Pieejams: http:// www.fktk.lv/
4. Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste]. Pieejams: http:www.likumi.lv/
5. Valsts ieņēmumu dienests [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.vid.gov.lv/