Course code Ekon2081

Credit points 2

Finance and Credit

Total Hours in Course32

Number of hours for lectures16

Number of hours for seminars and practical classes16

Date of course confirmation16.10.2019

Responsible UnitInstitute of Finance and Accounting

Course developer

author #Grāmatvedības un finanšu katedra#

Raimonds Ķesteris-Mālkalns

Mg. oec.

Course abstract

The aim of study course is to comprehend the systems of finances, budget and taxes, the formation of them, the mechanism of regulation and the basis of legislation in Latvia. Also to find out the basic principle and supervision of activity of finance market.

Learning outcomes and their assessment

Knowledge – on theoretical, practical and legislative aspects of finance and credit, and operational principles of the state financial system; Skills – abilities to assess analytically the ongoing financial processes, to understand and discuss issues related to drafting of the state budget, tax system and finance market; Competence – independently discuss, evaluate, and formulate the ongoing financial processes in the context of the current economic situation of the state.

Compulsory reading

1. Praude V. Finanšu instrumenti. (1. daļa) – Rīga: Burtene, 2009. – 446 lpp.
2. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati: Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 352 lpp.
3. Kavale L. Budžets un finanses: Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
4. Kudinska M. Kreditēšana. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2008. 128 lpp.

Further reading

1. Rubanovskis A. Starptautiskā ekonomika: valūtas tirgus. – Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2004. 146 lpp.
2. Briede I. Banku finanšu pakalpojumi. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2004. 123 lpp.
3. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīgas Biznesa augstskola Turība, 2004. 152 lpp.

Periodicals and other sources

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-2505.
2. Žurnāls Latvijas Ekonomists. Rīga: SIA Masts, 2005-. ISSN 1025-8922.
3. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.