Code du cours Ekon1002

Crédits 1.50

La quantité totale d'heures en classe60

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Date de l'approbation du cours08.11.2011

Auteurs du cours

author

Aija Eglīte

author

Zane Vītoliņa

Manuels

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju un mācību centrs, 2009. 225 lpp.
3. Škapars R. Mikroekonomika. Loģiskās shēmas. Rīga: Ekonomisko pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2007.370 lpp.
4. Volodina M., Dzelmīte M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2005. 240 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību 1.; 2.daļa. Rīga: Kamene, 2001, 381 lpp.
2. Kizika B., Tetere V. Ekonomikas teorija. Jelgava, 2005, 56 lpp.
3. Gods U. Makroekonomika. Rīga: Turības mācību centrs, 2002, 351 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.
3. Lietišķā Diena: LD. Rīga: Laikraksts Diena. ISSN 1691-3493.