Код курса Ekon1002

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов60

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Дата утвеждения курса08.11.2011

Разработчики курса

author

Aija Eglīte

author

Zane Vītoliņa

Учебная литературa

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju un mācību centrs, 2009. 225 lpp.
3. Škapars R. Mikroekonomika. Loģiskās shēmas. Rīga: Ekonomisko pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2007.370 lpp.
4. Volodina M., Dzelmīte M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2005. 240 lpp.

Дополнительная литература

1. Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību 1.; 2.daļa. Rīga: Kamene, 2001, 381 lpp.
2. Kizika B., Tetere V. Ekonomikas teorija. Jelgava, 2005, 56 lpp.
3. Gods U. Makroekonomika. Rīga: Turības mācību centrs, 2002, 351 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.
3. Lietišķā Diena: LD. Rīga: Laikraksts Diena. ISSN 1691-3493.