Kurs-Code CitiP031

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Bestätigt am (Datum)27.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vairis Lasmanis

Vorkenntnisse

Citi3045,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Darba drošība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 278 lpp.
2. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.