Kurs-Code CitiP030

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Bestätigt am (Datum)31.01.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Gailis

Vorkenntnisse

Citi5010,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Darba drošība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 191 lpp.
2. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. ES PHARE (LE/99/IB-CO-01) Labklājības ministrija. Darba drošība. Rīga 2004. 2. Jurševskis, J. Celtniecības, ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnas. Smiltene: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006..256 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.