Kurs-Code Citi5006

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)12.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Gita Skudra

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Frīmentls D. Aktīva klientu apkalpošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 127 lpp.
2. Griffin A. Reputācijas vadības stratēģija: situāciju, krīžu un korporatīvās sociālās atbildības vadīšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 220 lpp.
3. Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 63 lpp
4. Redmond M. Etiquette today. Kingswood: Right Way, 2003

Weiterfuhrende Literatur

1. Krišjānis A. Vīna pasaules rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 176 lpp.
2. Odiņa A. Etiķete un protokols: sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils. Rīga: Apgāds Zelta grauds, 2009. 262 lpp.
3. Schwinghammer H. Taschen Knigge fűr Ihn. Augsburg: Weltbild GmbH, 2004. 412 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Labu Apetīti!: žurnāls par ēdieniem. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1691-1024