Kursa kods Citi4030

Kredītpunkti 12

Diplomprojekts specialitātē

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra