Kursa kods Citi4030

Kredītpunkti 12

Diplomprojekts specialitātē

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāAtbildīgā struktūrvienība
CitiZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra