Kurs-Code Citi4016

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)25.11.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Uldis Karlsons

author

Vairis Lasmanis

author

Dace Brizga

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Riski darba vidē: raksturlielumi, iedarbība uz organismu, aizsardzība, preventīvie pasākumi: rokasgrāmata. V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis Latvijas universitāte. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 68 lpp.
2. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Rīga: Medicīnas apgāds, 2015. 538 lpp. Nav LLU FB. Ir RSU
3. Kaļķis V. Biznesa ergonomikas vadība. Monogrāfija. Rīga: Gūtenbergs Druka, 2014. 155 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.
5. Xabier Irastorza, European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER 3) European Agency for Safety and Health at Work, 2019 Looking 201.11.2019. https://osha.europa.eu/lv/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view

Weiterfuhrende Literatur

1. Darba higiēna. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, LR Labklājības ministrija. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 179 lpp.
2. Darba drošība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, LR Labklājības ministrija. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 278 lpp.
3. Jemeļjanovs V., Sulojeva J. Civilā aizsardzība: laboratorijas darbi. Rīga: RTU, 2009. 20 lpp.
4. Jan de Kok, Paul Vroonhof, Jacqueline Snijders, Georgios Roullis, Martin Clarke (Panteia), Kees Peereboom, Pim van Dorst ( vhp human performance), Iñigo Isusi (IKEI), Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019, ISBN: 978-92-9479-145-0 [tiešsaiste] [skatīts 28.12.2019.] Pieejams:
https://osha.europa.eu/lv/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view , Looking 201.11.2019.
5. ManageDangerous Substance, Healthy Workplaces Good Practice Awards 2018-2019, European Agency for Safety and Health at Work, 2019 Healthy workplaces manage dangerous substances. Healthy Workplaces Good Practice Awards 2018-2019. Awarded and commended examples. European Agency for Safety and Health at Work. [Tiešsaiste] [skatīts 28.12.2019.]. Pieejams: [tiešsaiste] [skatīts 28.12.2019.] Pieejams: https://osha.europa.eu/lv/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view , Looking 201.11.2019.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Būvēt: izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli. Rīga: Pārdošanas grupa. ISSN 1407-4559.