Code du cours Citi2033

Crédits 2

Kursa papildus materiāli Citi2033_Etiķete_viesmīlībā.pdf

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours10.02.2015

Auteur du cours

author

Sandra Īriste

Connaissances de base

CitiP007,

PārZ2052,

Manuels

1. Foster D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 400 lpp.
2. Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata: sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, ieskats pasaules valstu etiķetē, starpkultūru izpratne un kultūru attiecības, vizītes, ceremonijas, tikšanās, diplomātiskās sarunas un komunikācija. Rīga: Zelta grauds, 2011, 271 lpp.
3. Strautmane A. Etiķete un protokols. Rīga: Jumava, 2009, 163 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Vanderbilt A. Lielā etiķetes grāmata. Rīga: Jumava, 2012, 612 lpp.
2. Ķestere I. Lietišķā etiķete: Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 272 lpp.
3. Кузнецов И. Всё об этикете: этикет от А до Я. Минск, 2006. 681 c. 3. Узерина М.С. Этика делового общения. Ульяновск, 2004, 73 c.

Périodiques et d`autres ressources d`information

-