Код курса Citi2033

Кредитные пункты 2

Kursa papildus materiāli Citi2033_Etiķete_viesmīlībā.pdf

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса10.02.2015

Разработчик курса

author

Sandra Īriste

Предварительные знания

CitiP007,

PārZ2052,

Учебная литературa

1. Foster D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 400 lpp.
2. Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata: sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, ieskats pasaules valstu etiķetē, starpkultūru izpratne un kultūru attiecības, vizītes, ceremonijas, tikšanās, diplomātiskās sarunas un komunikācija. Rīga: Zelta grauds, 2011, 271 lpp.
3. Strautmane A. Etiķete un protokols. Rīga: Jumava, 2009, 163 lpp.

Дополнительная литература

1. Vanderbilt A. Lielā etiķetes grāmata. Rīga: Jumava, 2012, 612 lpp.
2. Ķestere I. Lietišķā etiķete: Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 272 lpp.
3. Кузнецов И. Всё об этикете: этикет от А до Я. Минск, 2006. 681 c. 3. Узерина М.С. Этика делового общения. Ульяновск, 2004, 73 c.

Периодика и другие источники информации

-