Code du cours Citi2030

Crédits 3

Kursa papildus materiāli Citi2030_Komunikācija_viesmīlībā.pdf

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours20.02.2013

Auteur du cours

author

Sandra Īriste

Connaissances de base

Citi1013,

Citi2002,

Citi2033,

PārZ2056,

Manuels

1. Gamble T. Communication works. New York: McGraw-Hill, 2013, 512 p.
2. Herbst D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 119 lpp.
3. Krauklis J., Ločmelis J. Komunikāciju leksikons. Rīga: Jumava, 2004, 208 lpp.
4. Praude V. Integrētā mārketinga komunikācija. Rīga: Burtene, 2015.

Ouvrages supplémentaires

1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003, 200 lpp.
2. Knowles T. Hospitality management: an introduction. Harlow: Longman, 1998, 310 p.
3. Platace M. Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000, 175 lpp.
4. Vahtele Kr. Konflikti un to risināšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 110 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

-