Kursa kods Citi1017

Kredītpunkti 2

Ievads studijās. Inženierpsiholoģija

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā32

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts