Kursa kods Citi1017

Kredītpunkti 2

Ievads studijās. Inženierpsiholoģija

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsAtbildīgā struktūrvienība
Citi321616Lauksaimniecības tehnikas institūts