Code du cours BūvZ4105

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours17.02.2015

Auteur du cours

author

Jānis Kreilis

Connaissances de base

BūvZ2007,

BūvZ2040,

BūvZ2048,

Manuels

1. Brauns J. Tērauda konstrukcijas. Eirokodekss EC3 konstrukciju projektēšanā, Jelgava: LLU, 2008. 147 lpp.
2. Brauns J. Tērauda un tēraudbetona konstrukcijas. Eirokodeksi EC3 un EC4 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2004. 85 lpp.
3. LVS 1993-1-1, 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. Pieejams arī: https://www.lvs.lv/lv/std4www/LVS%20EN%201993-1-1_%20AC_2009_P.pdf
4. Kadišs F., Roze A., Sabulis P. Metāla konstrukcijas. Rīga: Zvaigzne, 1991. 415 lpp.

5. Simões da Silva L., Simões R., Gervásio H. Design of Steel Structures. 2nd Edition. Brisels: published by ECCS, 2016. 511 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Simões da Silva L., Simões R., Gervásio H. Design of steel structures: Eurocode 3: design of steel structures. Part 1-1, General rules and rules for buildings. [Brussels] : ECCS, 2014. 448 p.

2. Kreilis J. Savienojumi tērauda konstrukcijās : palīglīdzeklis projektētājiem ar aprēķina piemēriem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. Jelgava: LLU, 2017. 102 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Journal of Constructional Steel Research. Elsevier. ISSN 0143-974X. 2. Steel and Composite Structures. International Journal. Techno-Press. ISSN 1229-9367. 3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296. AISC Engineering Journal. ISSN 0013-8029.