Kurs-Code BūvZ4105

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)17.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Kreilis

Vorkenntnisse

BūvZ2007,

BūvZ2040,

BūvZ2048,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Brauns J. Tērauda konstrukcijas. Eirokodekss EC3 konstrukciju projektēšanā, Jelgava: LLU, 2008. 147 lpp.
2. Brauns J. Tērauda un tēraudbetona konstrukcijas. Eirokodeksi EC3 un EC4 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2004. 85 lpp.
3. LVS 1993-1-1, 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. Pieejams arī: https://www.lvs.lv/lv/std4www/LVS%20EN%201993-1-1_%20AC_2009_P.pdf
4. Kadišs F., Roze A., Sabulis P. Metāla konstrukcijas. Rīga: Zvaigzne, 1991. 415 lpp.

5. Simões da Silva L., Simões R., Gervásio H. Design of Steel Structures. 2nd Edition. Brisels: published by ECCS, 2016. 511 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Simões da Silva L., Simões R., Gervásio H. Design of steel structures: Eurocode 3: design of steel structures. Part 1-1, General rules and rules for buildings. [Brussels] : ECCS, 2014. 448 p.

2. Kreilis J. Savienojumi tērauda konstrukcijās : palīglīdzeklis projektētājiem ar aprēķina piemēriem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. Jelgava: LLU, 2017. 102 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Journal of Constructional Steel Research. Elsevier. ISSN 0143-974X. 2. Steel and Composite Structures. International Journal. Techno-Press. ISSN 1229-9367. 3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296. AISC Engineering Journal. ISSN 0013-8029.