Code du cours BūvZ4071

Crédits 1

La quantité totale d'heures en classe40

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant24

Date de l'approbation du cours12.04.2011

Auteur du cours

author

Andris Šteinerts

Connaissances de base

BūvZ3009,

BūvZ3114,

Manuels

1. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 2. Noviks J. Būvdarbi III. Betonēšanas darbi. Rīga: „Isave”, 2001. 3. Noviks J. Būvdarbi IV. Hidroizolācijas darbi. Siltumizolācijas darbi. Skaņu izolācijas darbi. Rīga: „Isave”, 2002. 4. Noviks J. Būvdarbi V. Apmetēju darbi. Apšūšanas darbi. Flīzēšanas darbi. Rīga: „Isave”, 2003. 5. Noviks J. Būvdarbi VI. Krāsotāju darbi. Tapsētāju darbi. Rīga: „Isave”, 2004. 6. Noviks J. Būvdarbi VII. Jumiķu darbi. Rīga: SIA „Tehniskā grāmata”, 2010.

Ouvrages supplémentaires

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 2. Изотов В.С., Сабитов Л.С., Мухаметрахимов Р.Х. Основы технологии строительных процессов. Учебное пособие. Казань: изд. Казанского госуд. Архитектурно-строительного института, 2013.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Žurnāls „Būvinženieris”;
Žurnāls „Latvijas Būvniecība”.