Kurs-Code BūvZ4071

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)12.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andris Šteinerts

Vorkenntnisse

BūvZ3009,

BūvZ3114,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 2. Noviks J. Būvdarbi III. Betonēšanas darbi. Rīga: „Isave”, 2001. 3. Noviks J. Būvdarbi IV. Hidroizolācijas darbi. Siltumizolācijas darbi. Skaņu izolācijas darbi. Rīga: „Isave”, 2002. 4. Noviks J. Būvdarbi V. Apmetēju darbi. Apšūšanas darbi. Flīzēšanas darbi. Rīga: „Isave”, 2003. 5. Noviks J. Būvdarbi VI. Krāsotāju darbi. Tapsētāju darbi. Rīga: „Isave”, 2004. 6. Noviks J. Būvdarbi VII. Jumiķu darbi. Rīga: SIA „Tehniskā grāmata”, 2010.

Weiterfuhrende Literatur

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 2. Изотов В.С., Сабитов Л.С., Мухаметрахимов Р.Х. Основы технологии строительных процессов. Учебное пособие. Казань: изд. Казанского госуд. Архитектурно-строительного института, 2013.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Žurnāls „Būvinženieris”;
Žurnāls „Latvijas Būvniecība”.