Kurs-Code BūvZ3129

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)6

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)74

Bestätigt am (Datum)21.03.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Gints Mauševics

Vorkenntnisse

BūvZ2053,

Fizi2003,

LauZ2020,

VidZ3039,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana: palīglīdzeklis studentiem. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp. 2. Naudžuns J. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums. Rīga, 2006. 117 lpp. 3. Naudžuns J. Autoceļu projektēšanas pamatkurss. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2007. 120 lpp. 4. Wright Paul H. Highway engineering. 6th ed. New York etc.: John Wiley & Sons, 1996. 680 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Drēska A. Meža autoceļi. Jelgava, 2014. 121 lpp. 2. Lūsis J., Slēde E., Mengots J. Autoceļi. Rīga: Liesma, 1972. 375 lpp. 3. Mannering F.L. Principles of highway and traffic analysis. F.L. Mannering, W.P. Kilareski. 2nd ed. New York: John Wiley&Sons, 1998. 340 p. 4. Славуцкий А.К., Носов В.П. Сельскохозяйственные дороги и площадки: Учебник для вузов. Москва, Агропромиздат, 1986. 446 c.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. LVS 190-1 Ceļu projektēšanas noteikumi. 1. daļa: Ceļa trase 2. LVS 190-2 Ceļu projektēšanas noteikumi. 2. daļa: Normālprofili 3. LVS 190-3 Ceļu projektēšanas noteikumi. 3. daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli 4. LVS 190-5 Ceļu projektēšanas noteikumi. 5. daļa: Zemes klātne