Kurs-Code BūvZ3118

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)13.05.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Arturs Lešinskis

Vorkenntnisse

BūvZ1034,

BūvZ2046,

Fizi2009,

Ķīmi1026,

Mate1031,

Mate2036,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 2 sēj. 2. Ķigurs J. Ventilācija. Rīga: Liesma, 1976. 213 lpp. 3. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīgas Tehniskā universitāte. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2007. 131 lpp. 4. Krēsliņš A. Gaisa kondicionēšana rūpniecības un sabiedriskajās ēkās. Rīga: Liesma, 1975. 250 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Heating, ventilating, and air-conditioning systems and equipment American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. SI ed. Atlanta, 2000. 751 p. ASHRAE handbook . ISBN 1883413818.
2. Heating, ventilating, and air-conditioning applications. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. SI ed. Atlanta, 1999. 837 p. ASHRAE handbook . ISBN 1883413729. 3. Jayamaha Lal. Energy-efficient building systems: green strategies for operation and maintenance. New York: McGraw-Hill, 2007. 288 p. ISBN 9780071482820.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. ASHRAE Journal Published by American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). ISSN: 0001-2491.
2. Hall F., Greeno R. Building services handbook. Amsterdam ... etc.: Elsevier, 2007. 560 p.
3. Wang S. K., Lavan Z., Norton P. Air conditioning and refrigeration engineering. Boca Raton etc.: CRC Press, 2000.174 p.