Код курса BūvZ3118

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций16

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса13.05.2014

Разработчик курса

author

Arturs Lešinskis

Предварительные знания

BūvZ1034,

BūvZ2046,

Fizi2009,

Ķīmi1026,

Mate1031,

Mate2036,

Учебная литературa

1. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 2 sēj. 2. Ķigurs J. Ventilācija. Rīga: Liesma, 1976. 213 lpp. 3. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīgas Tehniskā universitāte. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2007. 131 lpp. 4. Krēsliņš A. Gaisa kondicionēšana rūpniecības un sabiedriskajās ēkās. Rīga: Liesma, 1975. 250 lpp.

Дополнительная литература

1. Heating, ventilating, and air-conditioning systems and equipment American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. SI ed. Atlanta, 2000. 751 p. ASHRAE handbook . ISBN 1883413818.
2. Heating, ventilating, and air-conditioning applications. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. SI ed. Atlanta, 1999. 837 p. ASHRAE handbook . ISBN 1883413729. 3. Jayamaha Lal. Energy-efficient building systems: green strategies for operation and maintenance. New York: McGraw-Hill, 2007. 288 p. ISBN 9780071482820.

Периодика и другие источники информации

1. ASHRAE Journal Published by American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). ISSN: 0001-2491.
2. Hall F., Greeno R. Building services handbook. Amsterdam ... etc.: Elsevier, 2007. 560 p.
3. Wang S. K., Lavan Z., Norton P. Air conditioning and refrigeration engineering. Boca Raton etc.: CRC Press, 2000.174 p.