Kurs-Code BūvZ3091

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge4

Arbeit im Labor (Stundenzahl)4

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)18.12.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Juris Jurševskis

Vorkenntnisse

Arhi1012,

Arhi1013,

ETeh4036,

Fizi2006,

Fizi2007,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Jurševskis J. Būvmašīnas 2. papildinātais izdevums, Jelgava: Autora izdevums, 2013. 320 lpp.
2. Jurševskis J. Celtniecības, ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnas. [Smiltene] : Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 256 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: Gandrs, 2005. 416 lpp.
2. Добронравов С.С. Строительные машины и оробудование. Спр. для строит. работников. Москва: Высшая школа, 1991. 455 с.
3. Добронравов С.С. Парфенов Е.П. Машины и механизмы для отделочных работ. Учебное пособие для строит. вузов. Москва: Высшая школа, 1989. 269 с.