Course code BūvZ3011

Credit points 1

Effective Enclosing Constructions of Buildings

Total Hours in Course40

Number of hours for lectures8

Number of hours for seminars and practical classes8

Responsible UnitDepartment of Architecture and Building

Course developer

author Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana sabiedrības kvalitātes paaugstināšanai

Juris Skujāns

Dr. sc. ing.

Course abstract

Complex building constructions consisting of supporting, insulating and finishing layers defending on their functional basic regulations and economical considerations. Ecological construction and its tasks. Modern systems of construction technology (dry construction method, AAB construct. system etc). Constructions connected with taking into construction modern posibilities of structural physics.

Compulsory reading

1. P.un M.Kruše, D.Althauss, I.Gabriāls. Ekoloģiskā būvniecība. VAK Arkādija, sad. ar "Bundstift", "Bildungswerk Umwelt und Kultur". "Preses nams", Rīga, 1995.- 400 lpp.
2. Noviks J. Būvdarbi II. Mūrnieku darbi. R.: "Jurģi '93", 2000.- 214 lpp.
3. Noviks J. Būvdarbi IV. Hidroizolācijas darbi. Siltumizolācijas darbi. Skaņizolācijas darbi. R.: ISAVE, 2002.- 285 lpp.
4. Noviks J. Ģimenes māja. R.: "Jurģi '93", 1997.- 263 lpp.

Further reading

1. Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika II / Zinātniski praktiskā semināra rakstu krājums / red. A.Jakovičs. R.: LU, 2002.
2. PAROC. Būvēju siltu māju. Palīglīdzeklis projektētājiem un celtniekiem. R.: 1997.- 140 lpp.
3. U.Iljins, J.Skujāns, S.Štrausa, A.Vulāns. Tenapors. Putupolistirols. Metodiski norādījumi projektētājiem un būvētājiem. Jelgava, 2002.- 99 lpp.

Periodicals and other sources

1. Žurnāls "Māja, dzīvoklis"
2. Žurnāls "Praktiskā būvniecība"
3. Firmu prospekti un informatīvie materiāli