Kurs-Code BūvZ2056

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)21.03.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andris Šteinerts

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990.
2. Laboratorijas darbu praktikums būvmateriālos. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvniecības katedra ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra ; sast. I. Šulcs ... [u.c.]. Jelgava, Rīga: LLU, RTU,1994. 156 lpp.
3. Gorenko P. Būvniecība. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs, Ozolnieki, 2002.
4. Строительные материалы, под редакции В.Г.Микульског. Москва: изд. АСВ, 2002,

Weiterfuhrende Literatur

1. ES Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011: http://www.em.gov.lv, http://europa.eu/index_lv.htm
2. Bajāre D. Būvmateriāli, pamatkurss: lekciju konspekts. RTU Būvniecības fakultāte. Rīga: 2005.
3. Strungs O. Būvmateriālu mācība. Liepāja, 2013. Pieejams: http://www.lvt.lv/metod_materiali/buvmaterialu_maciba.pdf
4. Скрамтаев Б.Г. и др., Примеры и задачи по строительным материалам. Москва: изд. "Высшая школа", 1970.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Būvniecība, izd. "Lilit". : ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Būvinženieris, izd.- Latvijas Būvinženieru savienība. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN 1691-9262. Pieejams arī elektroniskā formātā: http://www.lbs.building.lv/readnews.php?news_id=91062
3. Dari pats, izd. "Dienas žurnāli". ISSN 1691-1059