Kursa kods Arhi3082

Kredītpunkti 10

Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāAtbildīgā struktūrvienība
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūraAinavu arhitektūraAinavu arhitektūras un plānošanas katedra