Code du cours Arhi3060

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Date de l'approbation du cours28.01.2014

Auteur du cours

author

Maija Žodziņa

Connaissances de base

Fizi1005,

Fizi2021,

Fizi2022,

LauZ4076,

LauZ4140,

Mate1001,

Mate2001,

Mate3001,

Mate4001,

Manuels

1. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Mācību palīglīdzeklis. Štrausa S. un autoru kolektīvs. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.
2. Neufert Ernst. Architects' data. 3rd Edition. Oxford, UK [etc]: Blackwell Science, 2000. 636 p.
3. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура С, 2005. 167с.

Ouvrages supplémentaires

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. 690 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Būvinženieris. Latvijas būvinženieru savienības izdevums.2013. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. ISSN 1691-9262. Pieejams arī elektroniskā formātā: http://www.buvinzenierusavieniba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=91062&Itemid=60