Kurs-Code Arhi3060

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Bestätigt am (Datum)28.01.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Maija Žodziņa

Vorkenntnisse

Fizi1005,

Fizi2021,

Fizi2022,

LauZ4076,

LauZ4140,

Mate1001,

Mate2001,

Mate3001,

Mate4001,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Mācību palīglīdzeklis. Štrausa S. un autoru kolektīvs. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.
2. Neufert Ernst. Architects' data. 3rd Edition. Oxford, UK [etc]: Blackwell Science, 2000. 636 p.
3. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура С, 2005. 167с.

Weiterfuhrende Literatur

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. 690 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Būvinženieris. Latvijas būvinženieru savienības izdevums.2013. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. ISSN 1691-9262. Pieejams arī elektroniskā formātā: http://www.buvinzenierusavieniba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=91062&Itemid=60