Код курса Arhi3060

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Дата утвеждения курса28.01.2014

Разработчик курса

author

Maija Žodziņa

Предварительные знания

Fizi1005,

Fizi2021,

Fizi2022,

LauZ4076,

LauZ4140,

Mate1001,

Mate2001,

Mate3001,

Mate4001,

Учебная литературa

1. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Mācību palīglīdzeklis. Štrausa S. un autoru kolektīvs. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.
2. Neufert Ernst. Architects' data. 3rd Edition. Oxford, UK [etc]: Blackwell Science, 2000. 636 p.
3. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура С, 2005. 167с.

Дополнительная литература

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. 690 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Būvinženieris. Latvijas būvinženieru savienības izdevums.2013. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. ISSN 1691-9262. Pieejams arī elektroniskā formātā: http://www.buvinzenierusavieniba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=91062&Itemid=60