Code du cours Arhi3052

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours28.01.2014

Auteur du cours

author

Maija Žodziņa

Connaissances de base

Fizi1005,

Fizi2021,

Fizi2022,

LauZ4076,

LauZ4140,

Mate1001,

Mate2001,

Manuels

1. Štrausa S. un autoru kolektīvs. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.
2. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура С, 2005. 167 с.
3. Žodziņa M. Celtniecības pamati. Lekcijas Power pointā. Jelgava, 2008. 75 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Neufert E. Architects' data. 3rd Edition. Oxford, UK(etc): Blackwell Science, 2000. 636 p.
2. Iļjins U. Tenapors: putupolistirols. Metodiskie norādījumi projektētājiem un būvētājiem. Dobele: SIA Tenax, Jelgava: LLU, 2002. 99 lpp.