Kurs-Code Arhi3052

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)28.01.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Maija Žodziņa

Vorkenntnisse

Fizi1005,

Fizi2021,

Fizi2022,

LauZ4076,

LauZ4140,

Mate1001,

Mate2001,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Štrausa S. un autoru kolektīvs. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.
2. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура С, 2005. 167 с.
3. Žodziņa M. Celtniecības pamati. Lekcijas Power pointā. Jelgava, 2008. 75 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Neufert E. Architects' data. 3rd Edition. Oxford, UK(etc): Blackwell Science, 2000. 636 p.
2. Iļjins U. Tenapors: putupolistirols. Metodiskie norādījumi projektētājiem un būvētājiem. Dobele: SIA Tenax, Jelgava: LLU, 2002. 99 lpp.