Код курса Arhi3052

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса28.01.2014

Разработчик курса

author

Maija Žodziņa

Предварительные знания

Fizi1005,

Fizi2021,

Fizi2022,

LauZ4076,

LauZ4140,

Mate1001,

Mate2001,

Учебная литературa

1. Štrausa S. un autoru kolektīvs. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.
2. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура С, 2005. 167 с.
3. Žodziņa M. Celtniecības pamati. Lekcijas Power pointā. Jelgava, 2008. 75 lpp.

Дополнительная литература

1. Neufert E. Architects' data. 3rd Edition. Oxford, UK(etc): Blackwell Science, 2000. 636 p.
2. Iļjins U. Tenapors: putupolistirols. Metodiskie norādījumi projektētājiem un būvētājiem. Dobele: SIA Tenax, Jelgava: LLU, 2002. 99 lpp.