Code du cours Arhi3013

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

Date de l'approbation du cours30.08.2011

Auteur du cours

author

Maija Žodziņa

Manuels

1. Noviks J.Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 263 lpp.
2. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
3. Neufert Ernest Ernst Architects Data. 3rd Edition. Oxford: Blackwell Publishing Company, 2000. 636 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Paliekošo veidņu sistēma Dobeles panelis: metodiskie norādījumi projektētājiem un būvniekiem. U. Iljins ... [u. c.]; SIA Tenax, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Dobele : SIA Tenax, Jelgava : Latvijas lauksaimniecības universitāte, 2006. 160 lpp.
2. Rannila: facades and Interior structures. Keuruu. 1999. 399 p.
3. Rannila fasādes un iekštelpu konstrukcijas. Rannila Steel Oy, 2000. 270 lpp. : minētās grāmatas tulkojums
4. Belidževa O. Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini. Rīga: RTU, 2002. 166 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Būvēt: izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli. Rīga: Pārdošanas grupa. ISSN 1407-4559.