Kurs-Code Arhi3013

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Bestätigt am (Datum)30.08.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Maija Žodziņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Noviks J.Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 263 lpp.
2. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
3. Neufert Ernest Ernst Architects Data. 3rd Edition. Oxford: Blackwell Publishing Company, 2000. 636 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Paliekošo veidņu sistēma Dobeles panelis: metodiskie norādījumi projektētājiem un būvniekiem. U. Iljins ... [u. c.]; SIA Tenax, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Dobele : SIA Tenax, Jelgava : Latvijas lauksaimniecības universitāte, 2006. 160 lpp.
2. Rannila: facades and Interior structures. Keuruu. 1999. 399 p.
3. Rannila fasādes un iekštelpu konstrukcijas. Rannila Steel Oy, 2000. 270 lpp. : minētās grāmatas tulkojums
4. Belidževa O. Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini. Rīga: RTU, 2002. 166 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Būvēt: izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli. Rīga: Pārdošanas grupa. ISSN 1407-4559.