Код курса Arhi3013

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Дата утвеждения курса30.08.2011

Разработчик курса

author

Maija Žodziņa

Учебная литературa

1. Noviks J.Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 263 lpp.
2. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
3. Neufert Ernest Ernst Architects Data. 3rd Edition. Oxford: Blackwell Publishing Company, 2000. 636 p.

Дополнительная литература

1. Paliekošo veidņu sistēma Dobeles panelis: metodiskie norādījumi projektētājiem un būvniekiem. U. Iljins ... [u. c.]; SIA Tenax, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Dobele : SIA Tenax, Jelgava : Latvijas lauksaimniecības universitāte, 2006. 160 lpp.
2. Rannila: facades and Interior structures. Keuruu. 1999. 399 p.
3. Rannila fasādes un iekštelpu konstrukcijas. Rannila Steel Oy, 2000. 270 lpp. : minētās grāmatas tulkojums
4. Belidževa O. Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini. Rīga: RTU, 2002. 166 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Būvēt: izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli. Rīga: Pārdošanas grupa. ISSN 1407-4559.