Code du cours Arhi1036

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe240

Nombre de conferences40

Nombre des travaux du laboratoire56

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant144

Date de l'approbation du cours08.03.2017

Auteur du cours

author

Daiga Skujāne

Manuels

1. Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku pašvaldībās. Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2001. 28 lpp.
2. Kruše P., Kruše M., Althauss D., Gabriēls I. Ekoloģiskā būvniecība. Riga: Preses nams, 1995. 400 lpp.
3. Melluma A., Leinerte M. Ainava un cilvēks. Rīga: Avots, 1992. 168 lpp.
4. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība "Domas spēks", 2013. 690 lpp. ISBN 978-9984-9961-9-6

Ouvrages supplémentaires

1. Dee C. Form and Fabric in Landscape Architecture: A Visual Introduction. Francys & Taylors group, 2001. 214 p.
2. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Rīga: Jumava, 2000. 92 lpp.
3. LaGro Jr. J.A. Site Analysis. A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 372 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
2. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
3. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm