Kurs-Code Arhi1036

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)240

Vorlesungen (Stundenzahl)40

Arbeit im Labor (Stundenzahl)56

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)144

Bestätigt am (Datum)08.03.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Daiga Skujāne

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku pašvaldībās. Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2001. 28 lpp.
2. Kruše P., Kruše M., Althauss D., Gabriēls I. Ekoloģiskā būvniecība. Riga: Preses nams, 1995. 400 lpp.
3. Melluma A., Leinerte M. Ainava un cilvēks. Rīga: Avots, 1992. 168 lpp.
4. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība "Domas spēks", 2013. 690 lpp. ISBN 978-9984-9961-9-6

Weiterfuhrende Literatur

1. Dee C. Form and Fabric in Landscape Architecture: A Visual Introduction. Francys & Taylors group, 2001. 214 p.
2. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Rīga: Jumava, 2000. 92 lpp.
3. LaGro Jr. J.A. Site Analysis. A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 372 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
2. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
3. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm